25 - 06 - 2019

ĐƠN GIẢN HÓA

Chúng ta không cần nhiều thứ hơn – chúng ta cần ít hơn. Chúng ta cần những thứ tốt hơn, chặt chẽ hơn, tinh xảo hơn. Hãy tập trung vào nghệ thuật cần kiệm, sự hiệu quả và tính dễ chịu. Một khi bạn đã đạt được điều đó, bạn sẽ không cần nhiều nữa. Bạn sẽ không muốn nhiều nữa. Ngưng mua nhiều nữa. Đến cuối cùng, những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống không phải là vật chất mà là con người, trải nghiệm, công việc và bản thân chính bạn – một con người có khả năng đồng cảm và đối nhân xử thế. Thừa thải chỉ là một gánh nặng mà thôi.
Bước đầu tiên để tiến đến mọi sự thay đổi hoặc biến đổi là loại bỏ những thứ vô ích. Gỡ rối mớ bòng bong sẽ làm nổi lên xung xương sống. Khi bạn đã hiểu cái cấu trúc cần có, bạn sẽ có thể xây dựng lại, phát triển và bung tỏa ra bên ngoài.
( Theo Kate Schelter)

Hình thức thanh toán